foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: VS. GS. Trần Đình Long.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2007. Mô tả: 425Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ các hệ thống điện. Phần 2: Bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện. Phần 3: Sử dụng kỹ thuật số và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn