foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2015.

Mô tả: 116Tr, kích thước: 21x29 cm.

Nội dung:

Phần 1. Cơ sở lí thuyết để tư vấn hướng nghiệp cho Học sinh Trung học. Phần 2. Tư vấn hướng nghiệp cá nhân. Phần 3. Vận dụng lí thuyết để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực hướng nghiệp. Phần 4. Phụ lục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn