foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Trần Văn Đạt, PGS. TS. Võ Văn Thắng.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm xuất bản: 2016.

Mô tả: 351Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 370.72/ Đ110. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học. Chương 2. Nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Chương 3. Đề cương nghiên cứu khoa học. Chương 4. Các bước thực hiện một công trình nghiên cứu. Chương 5. Tổng thể, mẫu và kích thước mẫu. Chương 6. Công cụ nghiên cứu. Chương 7. Độ chuẩn xác và độ tin cậy của nghiên cứu. Chương 8. Các phương pháp phân tích thống kê trong nghiên cứu. Chương 9. Đạo đức nghiên cứu. Chương 10. Quy cách trình bày kết cấu của kết quả nghiên cứu, trích dẫn và định dạng tài liệu tham khảo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn