foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2007.

Mô tả: 109Tr. Kích thước: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chuyên đề 1: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 2: Giới thiệu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên đề 3: Giới thiệu tác phẩm Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn