foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Lương Văn Út.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2009.

Mô tả: 294Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về xã hội học. Chương 2. Cơ cấu xã hội. Chương 3. Tổ chức xã hội. Chương 4. Thiết chế xã hội. Chương 5. Văn hóa. Chương 6. Xã hội hóa. Chương 7. Đời sống xã hội. Chương 8. Sự biến đổi xã hội và tính hiện đại. Chương 9. Các phương pháp nghiên cứu xã hội học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn