foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Nguyên.

NXB: Chính trị Quốc gia sự thật. Năm: 2018.

Mô tả: 230Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 335.4346/ Ng527. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Chương 2: Nội dung tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Chương 3: Giải quyết mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn