foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Phan Nhật Thanh, TS. Đỗ Minh Khôi, ..

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm XB: 2017. Mô tả: 278Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 340.1 / Th107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Nội dung cơ bản của tập bài giảng bao gồm các vấn đề lý luận về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất của pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện và áp dụng pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn