foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, năm: 2004. Mô tả: 106 trang, 21cm.

Nội dung:

Chương 1. Nhập môn khoa học xử lý tình huống chính trị. Chương 2. Những vấn đề chung của xử lý tình huống chính trị ở nước ta hiện nay. Chương 3. Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội. Chương 4. Xử lý tình huống chính trị xuất phát từ nạn quan liêu, tham nhũng của bộ máy cầm quyền. Chương 5. Xử lý sự chuyển giao quyền lãnh đạo trong nội bộ đảng cầm quyền như một tình huống chính trị.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn