foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Phùng Tiến Đạt, TS. Trần Thị Bích.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2004.

Mô tả: 493Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm về công nghệ hóa học. Chương 2: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hóa chất. Chương 3: Xúc tác trong công nghệ hóa học. Chương 4: Kĩ thuật sản xuất một số hóa chất vô cơ cơ bản. Chương 5: Kĩ thuật điện hóa sản xuất xút-clo. Chương 6. Công nghệ sản xuất phân bón hóa học. Chương 7. Kĩ thuật sản xuất một số hợp chất silicat. Chương 8. Kĩ thuật sản xuất một số kim loại. Chương 9. Kĩ thuật sản xuất và chế biến nhiên liệu. Chương 10. Kĩ thuật tổng hợp một số chất hữu cơ. Chương 11. Kĩ thuật sản xuất một sô hợp chất cao phân tử. Chương 12. Kĩ thuật sản xuất một số hợp chất hóa dược.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn