foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Văn Xuyến.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 205Tr. Khổ: 19 x 27m.

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở cơ học lượng tử. Chương 2: Cấu trúc electron nguyên tử. Chương 3: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học. Chương 4: Một số phương pháp vật lý nghiên cứu cấu tạo phân tử.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn