foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. BS. Lê Xuân Trường (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2015. Mô tả: 351Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương I: Mở đầu. Chương II: Hóa học glucid. Chương III: Hóa học lipi. Chương IV: Hoá học protid. Chương V: Hoá học porthyrin và hoá học hemoglobin. Chương VI: Hoá học acid nucleic. Chương VI: Vitamin. Chương VIII: Enzym. Chương IX: Hormon. Chương X: Khái niệm về chuyển hóa các chất. Chương XI: Chuyển hóa năng lượng. Chương XII: Chuyển hóa glucid. Chương XIII: Chuyển hóa lipid. Chương XIV: Chuyển hóa protid. Chương XV: Chuyển hóa hemoglobin. Chương XVI: Chuyển hóa acid nucleic. Chương XVII: PCR, Realtime PCR và giải trình tự acid nucleotid. Chương XVIII: Sinh tổng hợp protein. Chương XIX: Liên quan và điều hòa chuyển hóa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn