foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Quang Vinh, Bùi Phương Thuận, Phan Tuấn Nghĩa.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2007. Mô tả: 129Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 572.028/ V312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giáo trình được phân thành 8 chương, giới thiệu về 8 nhóm hợp chất quan trọng của các tế bào và cơ thể sống như: protein, enzim, sacarit, axit nucleic, lipit,.. Về cơ bản, mỗi chương bao gồm 2 phần chính: phần định tính và định lượng các nhóm chất trên.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn