foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Người dịch: Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Nguyệt Minh,....

Nhà xuất bản Trẻ. Năm xuất bản: 2019. Mô tả: 422Tr. Kích thước: 15,5x23cm. Số định danh: 571.6/ L823/T.5. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày kiến thức cơ bản về sự sinh trưởng và phát triển của tế bào như: Hợp nhất tế bào thành mô; tế bào gốc, bất đối xứng tế bào và sự chết của tế bào; tế bào thần kinh; miễn dịch học và ung thư


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn