foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trương Định.

Nhà Xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2008. Số trang: 550Tr.

Mục lục:

Phần I: Đại cương về tế bào gốc

Chương 1: Vài nét về việc nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc. Chương 2: Tế bào gốc - Định nghĩa và phân loại. Chương 3: Tế bào gốc và tiềm năng ứng dụng. Chương 4: Tính vạn năng và sự tự làm mới.

Phần II: Tế bào gốc phôi

Chương 5: Tế bào gốc phôi và việc thu nhận tế bào gốc vạn năng. Chương 6: Nuôi cấy và tạo dòng tế bào gốc phôi. Chương 7: Tế bào mầm.

Phần III: Tế bào gốc trưởng thành

Chương 8: Ổ (Niche) tế bào gốc trưởng thành. Chương 9: Nhận diện tế bào gốc - Từ sinh học đến kỹ thuật. Chương 10: Tế bào gốc tạo máu. Chương 11: Tế bào gốc trung mô. Chương 12: Tế bào gốc vạn năng cảm ứng. Chương 13: Tế bào gốc rìa giác mạc và ứng dụng. Chương 14: Tế bào gốc cơ xương. Chương 15: Tế bào gốc da. Chương 16: Tế bào gốc của mô mỡ. Chương 17: Tế bào tiền thân nội mô. Chương 18: Tế bào gốc thần kinh. Chương 19: Tế bào gốc nhũ nhi. Chương 20: Tế bào gốc ung thư. Chương 21: Các tế bào gốc khác.

Phần IV: Liệu pháp tế bào gốc

Chương 22: Thử nghiệm tiền lâm sàng liệu pháp tế bào gốc. Chương 23: Tế bào gốc trong điều trị bệnh thần kinh. Chương 24: Liệu pháp tế bào gốc trong bệnh tim mạch. Chương 25: Liệu pháp tế bào gốc trong bệnh tiểu đường. Chương 26: Tái tạo biểu mô và da. Chương 27: Ứng dụng tế bào gốc trong chấn thương chỉnh hình. Chương 28: Liệu pháp tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh tự miễn. Chương 29: Liệu pháp gen tế bào gốc

Phần V: Bảo quản tế bào gốc

Chương 30: Bảo quản tế bào gốc. Chương 31: Ngân hàng tế bào gốc. Chương 32: Ngân hàng máu cuống rốn

Phần VI: Sản phẩm, sở hữu trí tuệ và đạo lí sinh học

Chương 33: Đạo lí sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn