foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành.

Nhà Xuất bản: Đại học QG Hà Nội. Năm XB: 2006. Số trang: 290Tr.

Mục lục

Phần 1: lý thuyết tổ hợp

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Bài toán đếm. Chương 3: Bài toán tồn tại. Chương 4: Bài toán liệt kê. Chương 5: Bài toán tối ưu.

Phần 2: Lý thuyết đồ thị

Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị. Chương 2: Biễu diễn đồ thị trên máy tính. Chương 3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thì và ứng dụng. Chương 4: Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton. Chương 5: Cây và cây khung của đồ thị. Chương 6: Bài toán đường đi ngắn nhất. Chương 7: Bài toán luồng cực đại trong mạng.

Phần 3: Hàm đại số Logic

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Dạng tuyển chuẩn tắc của hàm đại số logic. Chương 3: Thuật toán tìm dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn