foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Bùi Thị Minh Nguyệt.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2014. Mô tả: 144Tr, kích thước: 19 x 27cm.

Nội dung

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế trang trại trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Quản lý sản xuất kinh doanh trong trang trại. Chương 3: Tổ chức quản lý các yếu tố sản xuất trong trang trại. Chương 4: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong trang trại. Chương 5: Hạch toán kinh doanh và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong trang trại.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn