foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Hà Văn Như (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 175Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 353.9 Nh550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày những khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý thảm họa. Các phương pháp tổ chức quản lý thảm họa của ngành y tế và hậu quả y tế công cộng của thảm họa, quản lý các vấn đề y tế công cộng trong thảm họa và đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch đáp ứng với thảm họa.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn