foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Lý Văn Quyền (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2008. Mô tả: 182Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Chương 2: Sự ra đời và phát triển của tội phạm học trong lịch sử. Chương 3: Tình hình tội phạm. Chương 4: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Chương 5: Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. Chương 6: Nhân thân người phạm tội. Chương 7: Phòng ngừa tình hình tội phạm. Chương 8: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tình hình tội phạm. Chương 9: Phòng ngừa tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Chương 10: Phòng ngừa tình hình tội phạm về tham nhũng. Chương 11: Phòng ngừa tình hình tội phạm về ma túy.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn