foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiển (chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2014.

Mô tả: 218Tr, 14,5x20,5cm. Số định danh: 342.597085/ H305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

1. Những nội dung mới trong hiến Chương II Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 2. Cách tiếp cận quy định về nhân quyền trong Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. Chủ quyền nhân dân và quyền con người, quyền công dân trong Hiếp pháp năm 2013. 4. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 và những tác động đối với việc điều chỉnh chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật, chiến lược cải cách tư pháp trong thời gian tới. 5. Vai trò của Bộ Tư pháp trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người theo Hiến pháp năm 2013. 6. Bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bằng các luật cụ thể. 7. Quyền riêng tư trong Hiếp pháp năm 2013 và các biện pháp bản đảm bằng luật. 8. Bảo vệ quyền con người trong dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 9. Thể chế và bảo vệ quyền con người trong xây dựng và ban hành Bộ luật hình sự. 10. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và cơ chế thực hiện thông qua các quy định về tố tụng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn