foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm: 2017. Mô tả: 518Tr. Kích thước: 16X24cm.

Nội dung:

Trình bày lí luận về nhà nước và pháp luật. Những khái niệm cơ bản, đặc điểm, nguồn gốc, đặc trưng, bản chất, chức năng của các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước XHCN, nhà nước Cộng hoà XHCH Việt Nam và những lý luận về pháp luật của các nhà nước này

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn