foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phan Huy Hồng (chủ biên).

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật gia ViệT Nam. Năm: 2018. Mô tả: 505Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Cuốn giáo trình có khả năng giúp giảm thời lượng trình bày các nội dung lý thuyết trên giảng đường, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên dành nhiều thời gian hơn cho các nội dung thực hành dưới hình thức nghiên cứu và thảo luận các bài tập tình huống. Việc nghiên cứu và thảo luận các bài tập tình huống dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, mục đích và nội hàm của các quy định pháp luật, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các bạn rèn luyện kỹ năng áp dụng pháp luật và thực hành nghề luật từ nhiều góc độ khác nhau như luật sư, thẩm phán, chuyên viên pháp lý doanh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn