foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Hoàng Văn Sao (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm: 2009. Mô tả: 375Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Luật Tố tụng hành chính là ngành luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hành chính nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và cơ quan nhà nước cũng như trật tự pháp luật của Nhà nước ta. Bằng các quy định của pháp luật tố tụng hành chính, người dân có thêm phương tiện hữu hiệu để làm chủ xã hội và xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn