foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phan Trọng Ngọ.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm XB: 2005.

Mô tả: 495Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về dạy học

Chương 1: Khái quát về dạy học. Chương 2: Các lý thuyết tâm lý học về học tập và mô hình dạy học. Chương 3: Một số vấn đề về quá trình dạy học. Chương 4: Những vấn đề chung về phương pháp dạy học.

Phần thứ hai: Các phương pháp dạy học trong nhà trường hiện nay

Chương 5: Nhóm phương pháp chủ yếu dùng lời của giáo viên. Chương 6: Nhóm phương pháp trao đổi. Chương 7: Nhóm phương pháp tổ chức hành động của học viên. Chương 8: Nhóm phương pháp tổ chức tương tác hành động học. Chương 9: Các phương pháp làm việc độc lập của học viên có sự trợ giúp của giáo viên. Chương 10: Kỹ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong nhà trường. Chương 11: Các phương pháp kích thích động cơ học tập của học viên. Chương 12: Các phương pháp đánh giá kết quả học tập. Chương 13: Tổ chức một khóa học. Chương 14: Sử dụng phong cách và quyền lực của giáo viên trong dạy học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn