foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Cương, TS. Phạm Ngọc Lãng.

Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 378Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 004.6/ C561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Khái niệm cơ bản về mạng máy tính. Kiến trúc mạng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI. Công nghệ mạng cục bộ LAN. Mạng Internet và công nghệ TCP/IP. Kết nối liên mạng với TCP/IP. Công nghệ mạng không dây và hệ thống thông tin di động. Các công nghệ phát triển ứng dụng phân tán. Quản lý mạng và vấn đề an ninh mạng


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn