foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Hoàng Trung, ThS. Tạ Trần Trọng, ThS. Nguyễn Hải Ngọc, ThS. Hạ Tấn Bình, Lê Thị Ái Nhân, Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Nhà XB: ĐH Quốc gia TP.HCM. Năm XB: 2010.

Mô tả: 139Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 324.2075092 Tr513. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Phần I: Câu hỏi tự luận. Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm. Phần III: Câu hỏi thảo luận.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn