foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Ma Ngọc Dung.

Nhà Xuất bản: Thời đại. Năm XB: 2013. Số trang: 173Tr. Số định danh: 392.309597. Vị Trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Tóm tắt:

Điều kiện tự nhiên, xã hội vùng Đông Bắc Việt Nam và sự phù hợp với môi trường của nhà sàn Tày. Cấu trúc, quá trình xây dựng của ngôi nhà sàn Tày. Ý nghĩa của nhà sàn Tày với đời sống của họ và các biện pháp bảo tồn

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn