foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Phan Thị Hoan, PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương, ThS. Hoàng Thị Ngọc Lan,...

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2006. Mô tả: 55Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Bài 1: Nếp vân da bàn tay. Bài 2: Vật thể giới - cách làm tiêu bản để xét nghiệm vật thể Barr. Bài 3: Kỹ thuật nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi để làm tiêu bản nhiễm sắc thể người. Bài 4: Phương pháp xếp bộ NST người (lập karyotyp người). Bài 5: Phân tích karyotyp của một số bệnh di truyền và một số dạng đột biến NST. Bài 6: Một số kỹ thuật sinh học phân tử thông dụng ứng dụng trong y học. Bài 7: Phương pháp con sinh đôi, di truyền quần thể, di truyền sinh hóa. Bài 8: Nghiên cứu các bệnh di truyền đơn gen bằng phương pháp gia hệ. Bài 9: Hình ảnh một số bất thường bẩm sinh, hội chứng và bệnh di truyền.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn