foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Từ Minh Koóng (chủ biên).

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2007. Mô tả: 251Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần 1: Kỹ thuật tổng hợp hóa dược

Chương 1: Một số kiến thức chung về công nghiệp hóa dược. Chương 2: Nitro hóa. Chương 3: Sulfo hóa. Chương 4: Halogen hóa. Chương 5: Alkyl hóa. Chương 6: Acyl hóa. Chương 7: Ester hóa. Chương 8: Phản ứng thủy phân. Chương 9: Oxy hóa. Chương 10: Khử hóa. Chương 11: Diazo hóa. Chương 12: Phản ứng ngưng tụ. Chương 13: Phản ứng chuyển vị.

Phần 2: Kỹ thuật chiết xuất dược liệu

Chương 14: Một số kiến thức cơ bản về chiết xuất dược liệu. Chương 15: Một số quá trình thường gặp  ở giai đoạn tinh chế. Chương 16: Kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu dưới dạng cao thuốc. Chương 17: Chiết xuất alcaloid. Chương 18: Chiết xuất các hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên khác.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn