foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Mạn, BS. Nguyễn Phiên (chủ biên).

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2011.

Mô tả: 138Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.6 Ph305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Bài 1: Hệ thống tổ chức ngành y tế và hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam. Bài 2: Những quan điểm đường lối cơ bản của Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Bài 3: Đạo đức của người cán bộ y tế. Bài 4: Tổ chức và quản lý y tế cơ sở. Bài 5: Tổ chức và quản lý bệnh viện. Bài 6: Chức trách, chế độ quy định đối với người điều dưỡng. Bài 7: Đại cương về quản lý y tế. Bài 8: Lập kế hoạch y tế. Bài 9: Theo dõi và đánh giá hoạt động y tế. Bài 10: Giám sát. Bài 11: Truyền thông giao tiếp với đồng nghiệp. Bài 12: Huy động sự tham gia của cộng đồng. Bài 13: Làm việc theo nhóm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn