foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Khoa (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2020. Mô tả: 263Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 617.6342/ Kh401. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày về lịch sử nội nha, giải phẫu hốc tuỷ, các loại dụng cụ dùng trong nội nha, xác định chiều dài làm việc trong nội nha, đường trượt trong nội nha, vai trò của trâm thông suốt nội nha, sử dụng dụng cụ quay máy ProTaper và ProTaper Next

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn