foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chủ biên: PGS. TS. Bùi Thị Thu Hà.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 154Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.90711/ H100. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Tổng quan về các bệnh truyền nhiễm, các nguyên lý, biện pháp kiểm soát, phân loại, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam; dịch tễ học bệnh tả; dịch tễ bệnh học thương hàn; bệnh lao và chương trình chống lao Việt Nam.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn