foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 194Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 615.10711/ T450/T1. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu đối tượng và vị trí của môn học. Sự hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ và dược động học cơ bản. Tác dụng của thuốc. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn