foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Minh Thuận, TS. Nguyễn Tường Long (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Năm XB: 2012.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm

Trong luận văn này trình bày quá trình mô phỏng ảo bằng phương pháp phần tử hữu hạn biến dạng lớn, thông qua chương trình ANSYS/LS-DYNA và mô phỏng thực trên mô hình máy uốn 3 trục tại Công ty TNHH Nguyễn Trình Trà Vinh và trên mô hình máy uốn 3 trục từ các công trình nghiên cứu của Đặng Đức Độ về cầu vòm ống thép nhồi bê tông cho Cầu Công Lý – Tp.HCM

Register to read more ...

Tác giả: Tăng Tấn Minh; PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH GTVT TP. HCM. Năm XB: 2011

Mô tả: 100Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục đích của luận văn là nghiên cứu, đề ra các giải pháp có tính khả thi để đánh giá và lựa chọn các thiết bị cơ giới hợp lý có thể đưa vào khai thác để nâng cao chất lượng và đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật thi công công trình nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Thành phố Trà Vinh – Cầu Ngang.

Register to read more ...

Tác giả: Đặng Hữu Phúc; TS. Hoàng Minh Trí (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm XB: 2011

Mô tả: 142Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 623.8 Ph506. Vị trí: Phòng đọc.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Trong luận văn này, tác giả sẽ tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp điều khiển như: điều khiển đặt cực, điều khiển trượt và điều khiển mờ nhằm thiết kế một bộ điều khiển phù hợp cho mô hình con nêm ngược tự cân bằng.

Các mục tiêu chính của đề tài gồm:

- Mô hình hoá đối tượng con nêm ngược tự cân bằng.

- Tìm hiểu và nghiên cứu 3 phương pháp điều khiển là: điều khiển đặt cực (Pole-Placement control), điều khiển trượt (Sliding Mode control) và điều khiển mờ (fuzzy control).

- Sử dụng các phương pháp điều khiển nêu trên và công cụ mô phỏng Matlab/Simulink, tiến hành thiết kế bộ điều khiển góc nghiêng của con nêm ngược nhằm điều khiển con nêm ngược tự cân bằng.

- Thực hiện ứng dụng các giải thuật điều khiển đã tìm hiểu để lập trình cho mô hình con nêm ngược tự cân bằng thực nghiệm do tác giả tự chế tạo, với mục tiêu là con nêm ngược sẽ giữ thăng bằng tốt.

Register to read more ...

Tác giả: Dương Minh Hùng. PGS. TS. Lê Chí Cương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Tóm tắt:

Độ cứng là một chỉ tiêu cơ tính quan trọng của vật liệu cơ khí và thường được xác định bằng các phương pháp phá hủy truyền thống (Rockwell,Vickers, Brinell).

Với nhược điểm trên,trong bài viết này tác giả đã nghiên cứu một phương pháp mới có thể kiểm tra độ cứng của vật liệu mà không làm phá hủy bề mặt bằng việc sử dụng máy đo nhiễu xạ X quang. Bài báo này nghiên cứu độ cứng của thép C45 được tôi cao tần với thời gian tôi của các mẫu thử khác nhau (10 giây, 15 giây, 20 giây, 25 giây, 30 giây, 40 giây và 50 giây) . Sau đó các mẫu thử được kiểm tra bằng phương pháp nhiễu xạ x-quang (thể hiện qua bề rộng trung bình của đường nhiễu xạ).

Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng độ cứng của các mẫu thử (HRC) tăng dần thì bề rộng trung bình (B) cũng tăng dần và mối quan hệ của chúng được thể hiện qua công thức:

HRC2 = 78,2292 - 223,9764.exp(- B/0,3608)

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn