foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thành C; TS. Đỗ Thanh Nghị, TS. Phạm Nguyên Khang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2015.

Mô tả: 60Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 006.31 C250.Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình cho bài toán nhận dạng logo với mong muốn có thời gian xử lý nhanh và độ chính xác cao. Ngoài ra mô hình đề xuất phải không quá phức tạp để có thể ứng dụng vào việc xây dựng các hệ thống nhận dạng logo trong thực tế.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.