foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Bảo Nguyên; PGS. TS. Đống Thị Anh Đào (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Bách Khoa. Năm: 2015.

Mô tả: 116Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 660.634 Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

- Khảo sát một số thành phần trong trái quách.

- Xác định tỷ lệ cellulase/pectinase và tỷ lệ pha loãng thích hợp cho quá trình thủy phân.

- Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố pH, nhiệt độ, nồng độ enzyme và thời gian thích hợp cho quá trình thủy phân và tối ưu hóa các yếu tố này.

- Đánh giá sự biến đổi của phenolic, hoạt tính chống oxi hóa từ nguyên liệu thịt quả đến sản phẩm bột quách.

- Đánh giá chất lượng bột quách sấy phun: Cảm quan, dinh dưỡng, vi sinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn