foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Thị Hồng Thắm.

Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp TP. HCM. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 189Tr. Khổ: 16 x 24cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở điện học. Chương 2: Linh kiện thụ động. Chương 3: Chất bán dẫn - Diode. Chương 4: Transistor mối nối lưỡng cực. Chương 5: Transistor hiệu ứng trường. Chương 6: Linh kiện có vùng điện trở âm.  Chương 7: Linh kiện quang điện tử.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn