foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trần Trọng Minh, Nguyễn Phạm Thục Anh.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2006. Mô tả: 173Tr. Khổ: 16 x 24cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Những khái niệm cơ bản về hoạt động sản xuất. Chương 3: Dây chuyền sản xuất tự động hóa. Chương 4: Các hệ thống sản xuất điều khiển số. Chương 5: Robot công nghiệp. Chương 6: Hệ thống vận chuyển và lưu giữ. Chương 7: Nhóm công nghệ và tự động hóa linh hoạt. Chương 8: Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính. Chương 9: Nhà máy tự động trong tương lai.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn