foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 395Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần 1. Đông Kinh Nghĩa Thục và những cải cách giáo dục trong lịch sử. Phần 2. Công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn