foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm xuất bản: 2005.

Mô tả: 545Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Nguồn gốc khoa cử Việt Nam. Chương 2. Lược sử khoa cử Việt Nam. Chương 3. Hệ thống giáo dục thời xưa. Chương 4. Sách giáo khoa và chương trình thi. Chương 5. Ứng thí. Chương 6. Giáo dục Việt Nam hiện đại. Chương 7. Các đại học Việt Nam. Chương 8. Thực chất nền giáo dục Việt Nam hiện nay và một vài suy nghĩ cá nhân. Chương 9. Các sử kiện giáo dục Việt Nam (Từ 1802 đến 1945). Chương 10. Các văn bằng. Chương 11. Các thuật ngữ trong thời khoa cử xưa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn