foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Sĩ Giáo (chủ biên), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng.

Nhà Xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2005. Số trang: 219Tr.

Nội dung:

1/ Những vấn đề chung. 2/ Các chủng tộc trên thế giới. 3/ Các ngữ hệ trên thế giới. 4/ Các tiêu chí và các loại hình cộng đồng tộc người. 5/ Một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thủy. 6/ Các hình thái tôn giáo sơ khai.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn