foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Đặng Đình Quý (chủ biên).

Nhà xuất bản: Thế giới. Năm XB: 2012. Mô tả: 440Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần 1: Tầm quan trọng của Biển Đông đối với thế giới và khu vực. Phần 2: Lợi ích của các bên trong và ngoài khu vực ở Biển Đông. Phần 3: Những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Phần 4: Tranh chấp ở Biển Đông - Những khía cạnh pháp lý quốc tế. Phần 5: Giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột ở Biển Đông. Phần 6: Phương cách và biện pháp thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn