foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Kiều Hữu Ảnh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006. Mô tả: 402Tr. Kích thước: 19x27cm

Giới thiệu:

Chương 1. Lược sử phát triển của vi sinh vật học. Chương 2. Cấu trúc và chức năng tế bào. Chương 3. Các khái niệm cơ bản về virut học. Chương 4. Trao đổi chất ở vi sinh vật. Chương 5. Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn