foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Đặng Hùng, Ngạc Văn An, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Đăng Lâm, Lê Xuân Thê.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2005. Mô tả: 195Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường. Chương 2: Biến tử điện trở - điện cơ. Chương 3: Biến tử tĩnh điện. Chương 4: Biến tử điện tử. Chương 5: Cảm biến nhiệt độ (biến tử đo nhiệt độ). Chương 6: Biến tử quang điện. Chương 7: Biến tử Ion hóa. Chương 8: Biến tử điện hóa. Chương 9: Các phương pháp đo độ chân không

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn