foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Phượng Uyên; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / U527 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách của hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh và đề xuất một số hàm ý đối với các chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách xã hội hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng tiếp cận nguồn vốn từ NHCSXH của hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn NHCSXH của hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp phù hợp giúp các hộ nghèo nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn hiệu quả hơn.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.