foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Văn Hậu; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.46/ H125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát hoạt động về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tú, Sóc Trăng. Phân tích công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp tại KBNN Mỹ Tú, Sóc Trăng. Từ đó nêu ra những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và hạn chế cần khắc phục trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB giai đoạn từ 2014-2018. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác KSC vốn đầu tư XDCB tại KBNN Mỹ Tú, Sóc Trăng trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.