foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích; TS. Huỳnh Hữu Trung Kiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ B302. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích được mối quan hệ giữa sự hài lòng của du khách và chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mà cụ thể là phân tích các nhân tố của chất lượng dịch vụ DLST ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách. Từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của du khách tham quan DLST trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.