foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Châu Thanh Sang; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959797/ S106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2017. Phân tích kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của nông hộ trong thời gian qua. Đề xuất hàm ý chính sách nhằm giảm nghèo của nông hộ trong thời gian tới tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.