foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Phạm Hồng Tú, TS. Phạm Văn Kiệm.

Nhà xuất bản: Công thương. Năm xuất bản: 2018.

Mô tả: 294Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 381.9597/ T500. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nâng cao năng lực dịch vụ phân phối trong nền kinh tế. Chương 2: Thực trạng và triển vọng nâng cao năng lực dịch vụ phân phối hàng hóa của Việt Nam ở thị trường nội địa. Chương 3: Quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao năng lực ngành dịch vụ phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nội địa giai đoạn 2018 - 2030.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn