foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Ngọc Thơ; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8/ Th460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng xây dựng và quảng bá thương hiệu BIDV giai đoạn 2015-2017. Đánh giá thực trạng của hoạt động marketing và yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến sự phát triển thương hiệu BIDV tại Chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp quảng bá thương hiệu BIDV tại Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới góp phần nâng cao giá trị thương hiệu của BIDV trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.