foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Loan; GVC. TS. Ngô Thị Ánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại BIDV Trà Vinh:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sản phẩm thẻ;

- Phân tích thực trạng rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong kinh doanh thẻ tại BIDV Trà Vinh giai đoạn 2016-2018;

- Đề xuất giải pháp để hạn chế tối đa những rủi ro xảy ra trong hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.